Tag: Bharpur Aandachi Apeksha Karne

Aandachya Margatala Adthala

भरपूर आनंदाची अपेक्षा करणं,
हाच आनंदाच्या मार्गातला मोठा अडथळा आहे…