Tag: Bayko Navryala Mhante

Bayko Navryala Mhante

बायको नवऱ्याला म्हणते :- तो पहा, तिकडे जो दारू पिऊन नाचतोय ना…
त्याला मी दहा वर्षांपूर्वी नकार दिला होता…!
नवरा:- “बापरे…! अजून सेलेब्रेट करतोय…!!!