Tag: Bayko: Majhi Maitrin Yenar Aahe

Bayko: Majhi Maitrin Yenar Aahe

Bayko: Majhi Maitrin Yenar Aahe

बायको: माझी मैत्रीण येणार आहे,
दोन दिवस तुम्ही बाहेर झोपा..
नवरा: बरं.. पण वचन दे,
माझी मैत्रीण आली की तू पण दोन दिवस बाहेर झोपशील…!
☺☺☺