Tag: Bayko: Aho Aikle Ka?

Bayko: Aho Aikle Ka?

Bayko: Aho Aikle Ka?

स्थळ पुणे:-

बायको: अहो ऐकलं कां?
आपले लग्न लावून देणारे भटजी वारले..नवरा: एक ना एक दिवस त्याला त्याच्या कर्माचे फळ मिळणारच होते…!