Tag: Bandya: Baba Mala Blackberry Kivha Apple Pahije

Bandya: Baba Mala Blackberry Kivha Apple Pahije

Bandya: Baba Mala Blackberry Kivha Apple Pahije

बंडया: बाबा मला Blackberry किंवा Apple पाहिजे,


बाबा: कारट्या तो फणस आणलाय तो संपव आधी…