Tag: Baap Asto TelVaat

Father’s Day Chya Shubhehha

Father’s Day Chya Shubhehha

बाप असतो तेलवात,
जळत असतो क्षणाक्षणाला..
हाडांची काडे करून आधार देतो मनामनाला…
Father’s Day च्या शुभेच्छा!