Tag: Are Lakho Pahile Aahet GF La

Lakho Pahile GF La Jaanu Bolnaare

Lakho Pahile GF La Jaanu Bolnaare

अरे लाखो पाहीले आहेत GF ला
पिल्लू, शोना, जानू बोलणारे…
पण जो आपल्या GF ला “बायको”
बोलतो तो लाखात एक असतो…