Tag: Anekda Tech Lok Fasavtat

Tech Fasavtat Jyanchyavar Bharosa Asto

अनेकदा तेच लोकं फसवतात,
ज्यांच्यावर आपला सर्वात जास्त भरोसा असतो…