Tag: Ajun Hi Jeevan Jagat Aahe

Majhe Pahil Prem Aahe Tu

Majhe Pahil Prem Aahe Tu

अजूनही जीवन जगत आहे,
कारण माझा श्वास आहे तू,
तू जरी माझी नसलीस तरी,
माझं पहिलं प्रेम आहे तू…