Tag: Adbhut Satya

Baykoche Naav Aathwa

अदभुत सत्य!!
जगातील 99.99% महिलांच्या,
नावातील शेवटचे अक्षर,
A किंवा I असते..
विश्वास नसेल तर बघा विचार करुन,
बायकोचे नाव आठवा…