Tag: Abhal Bharle Hote Tu Yetana

Bappa Pudhlya Varshi Ye Lavkar

Bappa Pudhlya Varshi Ye Lavkar

आभाळ भरले होते तु येतांना,
आता डोळे भरून आलेत तु जातांना,
काही चुकलं असेल तर माफ कर,
पुढल्या वर्षी ये लवकर…