Aayushyatil Sarvat Motha Anand

Aayushyatil Sarvat Motha Anand

आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे,
जे तुम्हाला जमणार नाही,
असं लोकांना वाटतं,
ते साध्य करून दाखवणं..!