Tag: Aayushyat Ti Vyakti Sapdayala Bhagya Lagat.

Ti Vyakti Sapdayala Bhagya Lagte

Ti Vyakti Sapdayala Bhagya Lagte

आयुष्यात ती व्यक्ती सापडायला
भाग्य लागतं.
जी तुम्हाला हसायचं नसतं,
तेव्हा पण ती..
हसवण्याचा प्रयत्न करते…