What’s App Facebook Parinaam

What’s App Facebook Parinaam

आयुष्यात इतकी मान खाली
घालायची वेळ कधीच
आली नव्हती..
जितकी व्हाट्स अँप फेसबुक
मुळे आली आहे…!!