Tag: Aaplyamule Nahi Konitari Aaplyasathi Radayla Pahije

Konitari Aaplyasathi Radayla Pahije

आपल्यामुळे नाही, कोणीतरी आपल्यासाठी रडायला पाहिजे…