Tag: Aapan Timepass Nahi Karat

Timepass Nahi Khare Prem Karto Tujhyavar

आपण टाईमपास नाही करत..
आपण सिरियसली
प्रेम करतो तुझ्यावर…!!