Tag: Aaj Majhyach Savlila Vicharale Mi

Kon Aahe Dusare Tujhya Sobat

Kon Aahe Dusare Tujhya Sobat

आज माझ्याच सावलीला विचारलं मी,
का चालते तू माझ्यासोबत..
सावलीने पण हसत उत्तर दिलं,
कोण आहे दुसरं तुझ्या सोबत…