Tag: Aaj Kaal Jalnare

Aaj Kaal Jalnare Bharpur Jhalet

Aaj Kaal Jalnare Bharpur Jhalet

आज काल जळणारे
भरपूर झालेत,
त्यांना जळु दया..
आम्हाला साथ देणारे
मित्र भरपूर आहेत
हे त्यांना कळू दया…