Tag: Aai Vadilanche Prem

Aai Vadilanche Prem Badalat Nahi

आई वडिलांचे प्रेम
आपल्या जन्मापासून ते मरणा पर्यंत
कधीही बदलत नाही…