Aai: Madhyratri Ghari Partlelya Gampula

Aai: Madhyratri Ghari Partlelya Gampula

आई (मध्यरात्री घरी परतलेल्या गम्पुला) इतक्या रात्रिपर्यन्त कुठे भटकत होतास?
गंपू: पिक्चर बघायला गेलो होतो,
आई: कोणता?
गंपू: माँ की ममता..
आई: आता वर जाऊन दूसरा पिक्चर बघ,
गंपू: कोणता?
आई: बाप का कहर…