Tag: Aai: Beta Tu Kes Ka Kapat Nahi?

Lahan Mulgi Pasand Ahe

Lahan Mulgi Pasand Ahe

आई: बेटा तू केस का कापत नाही?
मुलगा: फॅशन आहे आई
.
.
.
आई: गाढवा तुझ्या ताईला पाहून गेलेल्या पाहुण्यांचा निरोप आलाय
लहान मुलगी पसंद आहे म्हणून,

आता जा नांदायला…