Tag: 12 Vi Nantar Graduation Karne Titkech

Graduation Karne Mahtvache Aste

Graduation Karne Mahtvache Aste

१२ वी नंतर ग्रॅडजुएशन करणे तितकेच
महत्वाचे असते,
जितके मेल्यानंतर तेरावा करणे
महत्वाचे असते..
होत काहीच नाही, फक्त आत्म्याला
शांती मिळते…!
☹☹☹