Tag: हो’ म्हणणाऱ्या खुप झाल्या

Aata Aho Mhannari Pahije

‘हो’ म्हणणाऱ्या खुप झाल्या,
आता ‘अहो’ म्हणणारी पाहिजे…!