Tag: हे देवा मला खूप खूप आव्हानं दे

Deva Mala Khup Aavhane De

हे देवा, मला खूप खूप आव्हानं दे व ती पेलण्यासाठी प्रचंड शक्ती दे!