Tag: हिरवे हिरवे पान

Majhi Aathvan Aali Ki

Majhi Aathvan Aali Ki

हिरवे हिरवे पान,
त्याला हिरवा हिरवा देठ..
माझी आठवण आली कि,
मला स्टेशनवर येऊन भेट…