Hasta Hasta Samore Ja Aayushyala

Hasta Hasta Samore Ja Aayushyala

हसता हसता सामोरे जा आयुष्याला, तरच घडवू शकाल भविष्याला, कधी निघुन जाईल “आयुष्य” कळणार नाही, आताचा हसरा क्षण परत मिळणार नाही…