Tag: हवा तसा मी चालतो आहे

Daru Funny Charoli

Daru Funny Charoli

हवा तसा मी चालतो आहे
कोण म्हणतंय ‘जातोय तोल?’
माझ्या मित्रा, माझ्या इतकी
पचवून दाखव, नंतर बोल…!