Tag: हल्ली तुला माझ्यासाठी वेळच नसतो..

Tarsavnare Prem

हल्ली तुला माझ्यासाठी वेळच नसतो..
याला काय समजू.?
तरसावणारं प्रेम कि प्रेमाचा शेवट…