Tag: स्वभाव आणि विचार चांगले ठेवा

Swabhaav Ani Vichaar Changle Theva

स्वभाव आणि विचार
चांगले ठेवा,
DP तर…
सगळेच चांगले ठेवतात…