Tag: स्वतःचे

Tumcha Saglyat Motha Plus Point

स्वतःचे
मायनस पॉईंट
माहित असणे,
हा तुमचा सगळ्यात मोठा
प्लस पॉईंट ठरू शकतो…