Tag: सारडा तर नावाला बदनाम आहे

Khara Rang Tar Manse Badaltat

सरडा तर नावाला बदनाम आहे,
खरा रंग तर माणसं बदलतात…