Tag: सर: इंग्रजांनी चंद्रावर पाणी आणि बर्फाचा

Daru SMS Marathi

Daru SMS Marathi

सर: इंग्रजांनी चंद्रावर पाणी आणि बर्फाचा शोध लावला आहे,
आता सांगा तुम्ही यातून काय शिकलात?


गण्या: सर आता फक्त आपल्याला दारू
आणि चकणा घेऊन जायचं आहे…
☺☺☺