Tag: सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत

Kahi Prashn Sodun Dile Ki Sutatat

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत, काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात…