Shubh Ratri Marathi Msg

सगळीच स्वप्नं पूर्ण
होत नसतात..
ती फक्त,
पहायची असतात…
शुभ रात्री!

शुभ रात्री मराठी Msg