Tag: संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे

Sayyam Rakhne Ha Faar Motha Gun Aahe

संयम राखणे हा आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे…