Tag: शरीराच्या सुंदरतेपेक्षाही

Man Sundar Asayala Have

शरीराच्या सुंदरतेपेक्षाही,
मन सुंदर असायला हवं..
अश्या सुंदर मनामध्ये,
माझं प्रेम वसायला हवं..!!