Tag: वेळ तर प्रत्येक जखमेवर मलम लावते

Aaj Tu Mala Visarlis

Aaj Tu Mala Visarlis

वेळ तर प्रत्येक जखमेवर मलम लावते..
पण एवढं लक्षात ठेव,
आज तू मला विसरलीस,
उद्या तुला कोणीतरी विसरेल…!