Tag: वेळ आल्यावर Attitude दाखवणे पण गरजेचं आहे.

Attitude Marathi Quotes

वेळ आल्यावर Attitude
दाखवणे पण गरजेचं आहे.
नेहमी झुकाल तर,
Importance घालवाल…