Tag: विजय निश्चित असल्यावर डरपोक सुद्धा लढेल

Khara Yodhha Toch

Khara Yodhha Toch

विजय निश्चित असल्यावर डरपोक सुद्धा लढेल..
परंतु खरा योद्धा तोच,
जो पराजय होणार हे माहित असूनही,
जिंकण्यासाठी लढेल…