Tag: वाळू वर कोरलेलं नाव

Kaljat Korlele Naav Mitnaar Nahi

वाळू वर कोरलेलं नाव
एका क्षणात जाईल..
पण,
काळजात कोरलेलं नाव
मरेपर्यंत जाणार नाही…