Vatpornima Funny SMS Baykosathi

वटपौर्णिमा करण्यापेक्षा,
तुझी वटवट बंद केलीस ना,
तरी सातजन्म साथ देईन…

बायकोला कंटाळलेला एक पुरुष!