Shubh Ratri Quotes Marathi

लोक म्हणतात जगण्यासाठी पैसे लागतो, अहो पैसा तर व्यवहारासाठी लागतो, जगण्यासाठी लागतात फक्त प्रेमाची माणसं अगदी तुमच्यासारखी… शुभ रात्री !