Love & Arrange Marriage Difference Marathi

Love & Arrange Marriage Difference Marathi

लव्ह मॅरेज मध्ये आपण आपल्या प्रेयसी बरोबर लग्न करतो, आणि अरेन्ज मॅरेज मध्ये आपण दुसऱ्याच्या प्रेयसी बरोबर लग्न करतो…