Tag: मुलगी होणे सोपं नाही

Mulgi Hone Soppa Nahi

मुलगी होणे सोपं नाही
अर्धी स्वप्ने दुसऱ्यांचीच
पूर्ण करावी लागतात…