Tag: मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील

Mi Samor Nako Mhanun Dole Mitun Gheshil

Mi Samor Nako Mhanun Dole Mitun Gheshil

मी समोर नको म्हणून डोळे मिटून घेशील,
पण चोरून पाहणाऱ्या हृदयाला काय उत्तर देशील…