Mi Duniya Barobar Ladhu Shakto

Mi Duniya Barobar Ladhu Shakto

“मी दुनिया बरोबर
लढू शकतो पण,
आपल्या माणसाबरोबर नाही…
कारण,
आपल्या माणसाबरोबर
मला ‘जिंकायचे’ नाही,
तर ‘जगायचे’आहे”…