Tag: मला माहित आहे

Jevha Tu Mala Kiss Kartos Tevha

KISS DAY SMS MARATHI Image

मला माहित आहे,
तुझ्या ओठांवर Smile कधी येते ते,
मला पाहून ना…
पण तुला माहित आहे का?
माझ्या ओठांवर Smile कधी येते ते,
जेव्हा तू मला किस करतोस तेव्हा…
HAPPY KISS DAY!

Tu Mala Aathavshil

PREM CHAROLI MARATHI Image

मला माहित आहे,
माझा प्रत्येक शब्द
पुन्हा पुन्हा वाचशील..
प्रत्येक शब्दात मला आठवशील…