Vel Pratyekachi Yete Just Wait

मला एवढंच माहित आहे.. वेळ प्रत्येकाची येते, Just Wait And Watch…