Shubh Ratri Status – Aplepan

मन आणि घर किती मोठं आहे हे महत्वाचं नाही, मनात आणि घरात आपलेपणा किती, आहे हे महत्वाचं आहे… शुभ रात्री शुभ स्वप्न !