Bayko Mothi Jadugarin

Bayko Mothi Jadugarin

बायको: साबुदाणा वडा बनवू का तुम्हाला?
नवरा: नको मी माणूसच ठीक आहे,
…आली मोठी जादुगरीन!